top of page

Connecting people, business and software.

WERKWIJZE

01 / INVENTARISATIE
02 / ONTWERP
03 / IMPLEMENTATIE

Tijdens de inventarisatie willen we uw behoeftes, verplichtingen, uitdagingen, werkwijze en gewenste kwaliteitscriteria vastleggen. Dit helpt ons bij het formulieren van de probleemstelling en later bij het ontwerp van de software.

 

Ook als een project eerder gefaald is, willen we graag onderzoeken wat hiervan de oorzaak is geweest. Op deze manier kunnen we problemen in de toekomst voorkomen.

Een oplossing voor het probleem ontwerpen/visualiseren is de opdracht tijdens de ontwerpfase. Door het probleem zichtbaar te maken wordt het eenvoudiger om gezamenlijk met de opdrachtgever te controleren of we op het juiste spoor zitten.

Door meerdere korte iteratieve sessies komen we steeds dichter bij de uiteindelijke oplossing.

Het ontwerp wordt vervolgens gereviewd. Risico's, aanpassingen en mitigerende maatregelen worden doorgevoerd.

Zodra we het eens zijn over de scope, randvoorwaarden, eisen en deliverables starten we de werkzaamheden.

Ook gedurende het ontwikkeltraject blijven we bij de opdrachtgever toetsen of we op de juiste weg zitten. Dit kan doormiddel van dagelijkse (schriftelijke) updates of bijvoorbeeld via interactieve prototyping sessies.

Welke middelen we ook inzetten, het doel blijft hetzelfde, het project succesvol opleveren binnen de gemaakte afspraken.

Software_Development_Lifecycle_edited.jp
Product
Tarieven

PACKAGES

Packages

OVER ONS

baseline_question_mark_black_48dp.png
WAAROM?

Codefabriek is opgericht vanuit de behoefte om goede innovatieve ideeën te zien slagen (of verwezenlijken). Dit kan op diverse manieren zoals: een uitbreiding van uw team, inhuren van een specialist of ad-hoc-ondersteuning (strippenkaart constructie).

 

Ook als u een startup heeft en over weinig middelen beschikt om uw ideeën te verwezenlijken kunt u contact met ons nemen.  

baseline_moving_black_48dp_edited.png
ONS STREVEN

U heeft een (complexe) automatiseringsbehoefte of wenst een maatwerksoftware product te ontwikkelen.

 

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk te bepalen hoe wij een bijdrage kunnen leveren in het verwezenlijken van uw wensen.

Wij streven ernaar om als betrouwbare partner gezien te worden voor onze klanten.

baseline_360_black_48dp.png
ONZE VISIE

Bij Codefabriek zijn we ervan overtuigd dat software veilig en dienstbaar moet zijn aan de organisatie.

 

Door mensen, business en software met elkaar te verbinden proberen wij continu het maximale uit uw organisatie en medewerkers te halen.

About

ONZE KLANTEN

Featured

CONTACT

Tel: +31 620 20 16 55

Boogschutterstraat 1

7324 AE Apeldoorn

Contact

STEL EEN VRAAG

Vul uw gegevens in

Bedankt voor uw bericht!

Demo
bottom of page